IX Festiwal im. Philippa i Xavera Scharwenków

F. Chopin – koncert fortepianowy e – moll op. 11

F. Chopin – koncert fortepianowy f – moll op. 21

Wojciech Kubica – fortepian                                                                                                                               

Kinga Firlej – Kubica – fortepian                                                                                                                             

Magdalena Fender – skrzypce                                                                                                                  

Dominika Przech – skrzypce                                                                                          

Róża Wilczak – Płaziuk – altówka                                                                                                           

Robert Fender  – wiolonczela      

Wydarzenia

Powrót do góry