X Festiwal im. Philippa i Xavera Scharwenków

Koncert kameralny

Konstancja Śmietańska – wiolonczela 

Evelinde Trenkner (Niemcy) – fortepian

Tomasz Strahl – wiolonczela

Paweł Mazur – fortepian

W programie m.in. utwory F. Chopina, X. Scharwenki, R. Straussa

 

Wydarzenia

Powrót do góry