X Festiwal im. Philippa i Xavera Scharwenków

Koncert kameralny

Fryderyk  Chopin       Polonaise brillante op. 3

Grand duo concertant E – dur op. 16A

Etiuda op. 25 nr 7

Sonata na fortepian i wiolonczelę g – moll op. 65

Stanisław Firlej  – wiolonczela

Kinga Firlej – Kubica   – fortepian

Wojciech Kubica – fortepian 

Michał Balas – wiolonczela 

Koncert poprzedzony wykładem prof. Stanisława Firleja (godz. 17.00)

Wydarzenia

Powrót do góry