IX Festiwal im. Philippa i Xavera Scharwenków

Koncert finałowy

Maciej Pabich – fortepian

Adam Mazurek – wiolonczela                                                                

Paweł Mazur – fortepian

Wydarzenia

Powrót do góry