X Festiwal im. Philippa i Xavera Scharwenków

Wydarzenie nadzwyczajne

Roberto Trainini (Włochy)

Johann Sebastian Bach – Suity wiolonczelowe BWV 1007 – 1009

Suita G – dur BWV 1007

Suita d  – moll BWV 1008

Suita c – moll BWV 1011

Wydarzenia

Powrót do góry