Idea

Projekt Aurea Porta to impreza zorganizowana na przełomie sierpnia i września 2015 roku przy współudziale Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Punktem centralnym programu był koncert, w którym wyruszyliśmy śladami zaginionego w XVI w. utworu do portów hanzeatyckich miast. Zadaniem projektu było jednak nie tylko wskrzeszenie awanturniczych opowieści – ale również wspieranie twórczości perkusyjnej!

Koncert poprzedziły warsztaty dla wielbicieli rytmów, które poprowadził Zbigniew Łowżył. Lekcje, organizowane w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, były również dostępne na platformie interaktywnej.

Powrót do góry