Niemal od 20 lat Missa pro de functo W.A. Mozart Requiem...

Niemal od 20 lat Missa pro de functo W.A. Mozart Requiem...

Niemal od 20 lat zapraszamy Państwa do udziału w niezwykłym wydarzeniu Missa pro de functo W.A. Mozart Requiem w Archikatedrze Poznańskiej. 

4 grudnia 2019 roku godz. 23:00 

Bądzcie tam razem z Nami ! 

Powrót do góry