Przegląd zespołów teatralnych

20 lutego 2016
Sala Wielka CK Zamek w Poznaniu

ekran_teatry_harmonogram


Przegląd Zespołów Teatralnych, którego uczestnikami były osoby niepełnosprawne, niesamodzielne, starsze oraz z zaburzeniami psychicznymi to wyjątkowe wydarzenie artystyczne służące integracji i budowaniu wspólnoty w oparciu o uniwersalne doświadczenie sztuki.

Organizowane wydarzenie służyło prezentacji osiągnięć twórczych osób niepełnosprawnych w atmosferze wzajemnej życzliwości i z uniknięciem presji rywalizacji. Najlepsze przedstawienia wyróżniła publiczność oraz profesjonalne Jury, w składzie którego znalazły się osoby posiadające doświadczenie w reżyserii i aktorstwie, współpracujące z osobami niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi.
Wstęp i uczestnictwo w wydarzeniu było bezpłatne. Zaproszenie skierowane było do Stowarzyszeń, Fundacji, Domów Pomocy Społecznej i innych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i starszych oraz z zaburzeniami psychicznymi. Zwłaszcza do: rodzin, opiekunów i przyjaciół wyżej wymienionych osób. Ponadto mile wiedziani na widowni byli miłośnicy teatru. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji zarówno dla grup teatralnych jak i widzów znajdywały się w Regulaminie.

Zadaniem Przeglądu Zespołów Teatralnych było wskazanie, że sztuka to obszar, w którym możliwa jest współpraca osób o różnym stopniu sprawności – i że każdy wnosi w tę przestrzeń niepowtarzalność własnej twórczości i własnego przeżywania świata.

Więcej informacji: http://wydarzeniaowinska.pl

Powrót do góry