Regulamin sprzedaży biletów

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów w Fundacji Fabryka Sztuki  w Poznaniu na spektakle i koncerty z repertuaru Fundacji Fabryka Sztuki w Poznaniu 
 
Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do sprzedaży i rezerwacji biletów: przez Internet na stronach www.Bilety24.pl, www.tixer.pl, www.eventim.pl www.kupbilecik.pl. Zasady zakupu biletów poprzez internetowe serwisy reguluje Regulamin zamieszczony na stronach internetowych tychże serwisów. 
 
SPRZEDAŻ BILETÓW
1. Dokonując zakupu biletu nabywca wyraża akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Bilety na spektakle i koncerty organizowane przez Fundację Fabryka Sztuki w Poznaniu można nabywać: 
a) w siedzibie Fundacji Fabryka Sztuki od poniedziałku do piątku od 9 do 15
b) przez Internet na stronach www.bilety24.pl www.tixer.pl www.eventim.pl www.kupbilecik.pl (na zasadach określonych w regulaminach zamieszczonych na ww. stronach internetowych).
3. Fabryka Sztuki  zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów na wybrane wydarzenia w ramach specjalnych promocji cenowych, ustalanych indywidualnie.
4. Ceny biletów oraz strefy cenowe ustalane są dla poszczególnych spektakli i koncertów a informacja o cenach podana jest w cenniku biletów publikowanym na stronie internetowej Fundacji Fabryka Sztuki.
5. Fabryka Sztuki zastrzega sobie prawo do zmiany cen w cennikach.
6. Fundacja Fabryka prowadzi sprzedaż następujących biletów:
a) bilet normalny
b) bilet ulgowy
c) wejściówka
d) bilet rodzinny
e) bilet dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim
f) bilet grupowy
g) bilet dla członków SPEAKING CLUB (dotyczy SPEAKING CONCERTS)
7. Bilety ulgowe dostępne są na wybrane spektakle i koncerty. Informacja o nich podana jest w cenniku biletów publikowanym na stronie internetowej Fundacji Fabryka Sztuki. Do zakupu biletu ulgowego upoważnieni są studenci Akademii Muzycznej w Poznaniu, studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie posiadanej aktualnej legitymacji studenckiej.
8.Bilety rodzinne dostępne są na wybrane spektakle i koncerty. Informacja o nich podana jest w cenniku biletów publikowanym na stronie internetowej Fundacji Fabryka Sztuki. Do zakupu biletów rodzinnych upoważnione są osoby, które przychodzą na koncert z dziećmi od 4 do 18 lat. Cena biletu dla dziecka jest stała i wynosi 10 zł pod warunkiem zakupienia 2 biletów normalnych w cenie regularnej. 
9. Do zakupu biletów grupowych uprawnione są grupy liczące conajmniej 10 członków
10. Dzieci do lat 4, które będą siedzieć podczas koncertu na kolanach opiekuna otrzymują bezpłatną wejściówkę.
11. Członkowie SPEAKING CLUB uprawnieni są do zakupu biletów na wszystkie SPEAKING CONCERTY z 20% zniżką. W ramach zniżki klubowej można zakupić maksymalnie cztery bilety. 
12. Na wybrane wydarzenia osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim otrzymują bezpłatną wejściówkę bez miejsca siedzącego. Ilość miejsc ograniczona, prosimy o wcześniejsze rezerwacje.
13. Bilety ulgowe, grupowe, rodzinne, dla członków SPEAKING CLUB, nie są dostępne w sprzedaży online. Można je nabyć tylko w siedzibie Fundacji Fabryka Sztuki
 
FORMY PŁATNOŚCI
14. Fundacja Fabryka sztuki  akceptuje płatności gotówką, kartą płatnicza oraz przelewem bankowym.
15. Fabryka Sztuki nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w obsłudze płatności kartą spowodowane przez operatora systemu lub awarię urządzeń obsługujących płatność kartą płatniczą,
16. Przedpłata przelewem bankowym w przypadku wykupu rezerwacji - musi być dokonana bezpośrednio na konto Fabryki Sztuki 96 1090 1359 0000 0001 1367 0612 w terminie wynikającym z postanowień dotyczących zasad wykupu rezerwacji.
17. Na prośbę klienta kasa wystawia faktury za bilety w terminie do 7 dni od daty dokonania płatności za bilety. 
18. Faktury mogą zostać przesłane pocztą na koszt odbiorcy lub odebrane osobiście w siedzibie Fundacji. 
19. Bilety w sprzedaży internetowej dostępne są całodobowo. Za zakupy biletów za pośrednictwem Internetu faktury wystawiają operatorzy. Wszelkie pytania dotyczące przebiegu transakcji i faktur prosimy kierować do Biur Obslugi operatorów. 
 
REZERWACJE BILETÓW
20. Bilety można rezerwować osobiście w Fundacji Fabryka Sztuki, telefonicznie pod numerem 516 125 835 lub e-mailem pod adresem: bilety@fundacjafabrykasztuki.pl
21. W celu dokonania rezerwacji niezbędne jest udzielenie następujących informacji: data, godzina, tytuł koncertu; ilość biletów; kategoria biletów (VIP, I kategoria, II kategoria, III kategoria); rodzaj biletów (VIP, normalny, ulgowy); nazwisko i imię; nr tel. kontaktowego; 
22. Rezerwacji można dokonać nie później niż na 7 dni przed koncertem. 
23. Rezerwacja dokonana drogą elektroniczną lub mailową jest ważna po otrzymaniu potwierdzenia od pracownika Fundacji Fabryka Sztuki
24. Rezerwację należy ją opłacić w ciągu 3 dni roboczych od dnia uzyskania potwierdzenia. Po upływie wskazanego terminu rezerwacja zostanie anulowana bez wcześniejszego powiadomienia
25. Fundacja nie prowadzi wysyłki pocztowej biletów. Fundacja wysyła bilety do samodzielnego wydruku na adres mailowy podany w rezerwacji. 
26. Odbiór biletów wydrukowanych biletów może się odbyć wyłącznie w siedzibie Fundacji w godzinach jej otwarcia. 
27. Fundacja nie odpowiada za brak odebrania biletu przez kupującego. Brak odebrania zakupionego biletu nie upoważnia do żądania zwrotu ceny zakupu.
 
ZWROTY
28. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ nie ma możliwości zwrotu biletów i żądania zwrotu pieniędzy, chyba, że wydarzenie zostało odwołane lub przełożone. Powyższe nie narusza praw konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt. 12) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zmianami). 
29. W przypadku odwołania wydarzenia, Klienci, którzy dokonali na nie rezerwacji lub zakupili bilet zostaną o tym fakcie poinformowani przez Fundację niezwłocznie w formie wiadomości email wysłanej na wskazany adres i/lub telefonicznie na wskazany numer.
30. Klient, pod rygorem utraty prawa do zwrotu biletu, powinien zgłosić zwrot w Fundacji Fabryka Sztuki nie później niż w terminie 30 dni od daty wydarzenia, którego dotyczył bilet. 
31. Zwrot zapłaconej za bilet kwoty nastąpi na podstawie dostarczonego biletu i dokumentu sprzedaży. 
32. Bilety uszkodzone bądź zniszczone nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
33. Klient nie ma prawa ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów dodatkowych, takich jak hotel, dojazd itd. 
 
Powrót do góry