Speaking Concert - My name is Giovanni. Informacja.

Speaking Concert - My name is Giovanni. Informacja.

Szanowni Państwo, Kochani Speakingowcy,  


Cieszymy się bardzo, że  że zaplanowany na dzień 27 września Speaking Concert „My name is Giovanni” w Poznaniu  ODBĘDZIE SIĘ :) o godz. 19:00 w Auli UAM.  


Ze względu na sytuację epidemiczną i związane z nią obostrzenia w trakcie koncertu zapewniamy udział publiczności w maksymalnie 50 % pojemności sali.  
 
Państwa bilety (rząd i miejsce) zachowują ważność.  Miejsca zostały wyznaczone w tych samych rzędach z zachowaniem bezpiecznej odległości. Stosując się do zaleceń GIS i wytycznych MKiDN dotyczących przebiegu wydarzeń artystycznych koncert będzie jednoczęściowy.  

Przypominamy, że na terenie Auli oraz w czasie trwania całego koncertu  zasłanianie ust i nosa jest obowiązkow e. Prosimy również o zachowanie dystansu społecznego w ciągach komunikacyjnych, przy wejściu oraz wyjściu z Auli, dezynfekowanie rąk. Przed wejściem do AULI obsługa będzie dokonywała pomiaru temperatury ciała. Osoby o podwyższonej temperaturze nie zostaną wpuszczone na koncert. 
  
W związku z zaleceniami GIS oraz obowiązującymi zasadami epidemiologicznymi, poprosimy o wydrukowanie i wypełnienie  oświadczenia o stanie zdrowia dostępnego TUTAJ
Oświadczenia będą zbierane przy wejściu na koncert.
 
Regulamin znajduje się na stronie internetowej:  https://bilety.fabryka-sztuki.com.pl/regulamin/
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o stosowanie się do zaleceń i komunikatów obsługi widowni w trakcie wydarzenia.  

Czekamy na Państwa i z niecierpliwością 

SPEAKING CONCERTS TEAM
Powrót do góry